Er I gode til partnerskabelse?

“Partnerskabelse er nøglen til succes i din organisation og virksomhed”

MinOrganisation rådgiver i at skabe de rette betingelser for partnerskabelse.

Partnerskabelse skaber nemlig muligheder og muligheder skaber resultater. Derfor gør et decideret partnerskabsorienteret samarbejde forskellen – forskellen på virkeligt succesrige samarbejder og så de øvrige.

Der er således store gevinster at hente i at vælge en mere professionaliseret tilgang i faciliteringen af de mange processer, der foregår i din virksomhed, netværk, organisation, partnerskab, bestyrelse, konsortium, fællesråd mv.

MinForening app og web
medlemssystem organisation white label

Konsulentydelser

“Vi optimerer samarbejder og partnerskab i din virksomhed, netværk eller organisation”

Strategisk forretningsudvikling – MinOrganisation faciliterer strategiske diskussioner i jeres virksomhed, netværk eller organisation og hjælper med at omsætte vision, mission og mål til praksisnære handlingspunkter. En synlig rød tråd i hverdagen er strategi, der virker. Se mere her.

Partnering – MinOrganisation giver jer redskaber til at indgå i et frugtbart og udviklende partnerskab med underleverandører og kunder. Innovation gennem partnering er meget mere end blot et samarbejde. Se mere her.

Digitalisering – MinOrganisation optimerer jeres digitale udvikling. Som jeres digitale “byggeleder” hjælper vi jer med at indfri jeres digitale potentialer gennem partnerskabelse. MinOrganisation, Wiiandi og MinForening er eksempler på platforme, hvor partnerskabelse har resulteret i innovative løsninger, der imødekommer både organisationers og medlemmers behov – sidstnævnte er endda blevet kåret til Europas bedste foreningsapp.

Partnerskabsorienteret projektledelse – MinOrganisation afholder også kurser og medarbejderseminarer, hvor I som projektledere og projektmedlemmer får viden og redskaber til at facilitere partnerskabsorienteret. I får således kompetencer til at opløfte jeres samarbejde fra netværkskabelse til partnerskabelse, hvilket skaber succesfulde projekter på tværs af jeres organisation. Se mere her.

Procesoptimering – MinOrganisation procesoptimerer betingelserne for partnerskabelse hos jer, så I som virksomhed, netværk eller organisation styrker jeres samarbejde og dermed leverer skarpere resultater. Se mere her.

Bæredygtig forretningsmodel – Sammen med AGrENDA hjælper MinOrganisation jer med at inkorporere bæredygtighed i jeres virksomheds forretningsmodel. I kan således effektivisere jeres indsats, reducere jeres omkostninger og styrke jeres konkurrenceevne gennem bæredygtighed. Se mere her.

Hvorfor MinOrganisation?

“Der ligger masser af potentialer og venter på at blive indfriet”

Vi gør-det-selv!

Partnerskabstankegangen gennemsyrer, hvem vi er – og hvordan vi agerer. Vi indgår selv i en række velovervejede samarbejder, hvor vi hele tiden er opmærksom på at afklare vores forventninger og sætte fokus på muligheder, som udspringer af vores forskelligheder. Gnidningsløst og givende samarbejde er ikke et mirakel! Det er resultatet af en gennemtænkt strategi, som føres ud i livet hver dag. Et værdisæt med fokus på mennesker.

Gnist

Som katten på vejen elsker vi at være vores egen. Vi udvikler vores metoder og træder frem med det, vi står for. Og sådan har vores samarbejdspartnere og kunder det jo også! Og det skal der være plads til. Ja, faktisk er det lige der, at det slår gnister – og gnist skal der til. Det er spændende at løbe panderne sammen for så lige at sidde og kigge på hinanden gennem stjernerne, der sprang. Så samler vi op og kigger på dem sammen – en håndfuld muligheder!

Fra tanke til handling

Konsulentafdelingen i MinOrganisation blev etableret for i praksis at udbrede den forskning, som Peter gennemførte i sin ph.d “Partnerskab og regional erhvervsfremme i Danmark”, der omhandler betingelserne for partnerskab og samarbejde i Danmarks seks regionale vækstfora.

Lige siden har vores mission været at hjælpe med effektivt at forbedre samarbejdet og dermed resultaterne i organisationer, hvad enten det er virksomheder, offentlige organisationer, foreninger, netværk, klynger, råd, partnerskaber og offentlige-private partnerskaber.

Vi trives med at generere nyt; ny viden, nye metoder, ny udvikling, nye muligheder, ny …, vi skal jo fremad! Vores arbejdsiver næres af at stifte bekendtskab med nye udfordringer, nye mennesker, nye brancher, nye …

Formidler inspireret

Vi har i regi af MinOrganisation og som universitetsundervisere på Aalborg Universitet god erfaring med at formidle og konkretisere en relativ abstrakt viden på en inspirerende og interagerende måde, der giver stof til eftertanke hos deltagerne.

Skal vi..?

Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er også altid parat til at hjælpe jer med nye gode forbindelser til folk i vores store netværk. Vi kommer gerne med et oplæg om partnerskabelse, strategisk forretningsudvikling, bæredygtighed eller innovative forretningsmodeller. Vi deltager også gerne som indsparker eller facilitator i diverse arrangementer og projekter med vores ekspertiser – eller kommer forbi til en omgang sparring eller med en spandfuld optimering af strategi, samarbejder, kommunikation og markedsføring.

 

De bedste hilsner,

Jacob Pilar og Peter Wilgaard Larsen

partnerskab samarbejde
Få et skræddersyet system, der automatiserer jeres administrative processer og øger jeres produktivitet
partnerskab samarbejde