Er I gode til partnerskabelse?

“Partnerskabelse er nøglen til succes i din organisation og virksomhed”

PartnershipConsulting – som står bag MinOrganisation, MinForening og AGrENDA – rådgiver i at skabe de rette betingelser for partnerskabelse.

Partnerskabelse skaber nemlig muligheder og muligheder skaber resultater. Derfor gør et decideret partnerskabsorienteret samarbejde forskellen – forskellen på virkeligt succesrige samarbejder og så de øvrige.

Der er således store gevinster at hente i at vælge en mere professionaliseret tilgang i faciliteringen af de mange processer, der foregår i din virksomhed, organisation, netværk, klynge, partnerskab, bestyrelse, konsortium, råd mv.

MinForening app og web
medlemssystem organisation white label

Konsulentydelser

“Vi optimerer samarbejder og partnerskab i din virksomhed eller organisation”

Strategisk forretningsudvikling – PartnershipConsulting faciliterer strategiske diskussioner i jeres organisation eller virksomhed og hjælper med at omsætte vision, mission og mål til praksisnære handlingspunkter. En synlig rød tråd i hverdagen er strategi, der virker. Se mere her.

Partnering – PartnershipConsulting giver jer redskaber til at indgå i et frugtbart og udviklende partnerskab med underleverandører og kunder. Innovation gennem partnering er meget mere end blot et samarbejde. Se mere her.

Digitalisering – PartnershipConsulting optimerer jeres digitale udvikling. Som jeres digitale “byggeleder” hjælper vi jer med at indfri jeres digitale potentialer gennem partnerskabelse. MinOrganisation og MinForening er begge inovative resultater herpå – sidstnævnte er endda blevet kåret til Europas bedste foreningsapp.

Partnerskabsorienteret projektledelse – PartnershipConsulting afholder også kurser og medarbejderseminarer, hvor I som projektledere og projektmedlemmer får viden og redskaber til at facilitere partnerskabsorienteret. Opløfter jeres samarbejde fra netværkskabelse til partnerskabelse, hvilket skaber succesfulde projekter på tværs af jeres organisation. Se mere her.

Procesoptimering – PartnershipConsulting procesoptimerer betingelserne for partnerskabelse hos jer, så I som netværk, klynge, råd, bestyrelse eller partnerskab styrker jeres samarbejde  og dermed leverer skarpere resultater. Se mere her.

Bæredygtig forretningsmodel – PartnershipConsulting og AGrENDA hjælper jer i at inkorporere bæredygtighed i jeres virksomheds forretningsmodel. Effektiviserer indsatsen, reducerer omkostningerne og styrker jeres konkurrenceevne gennem bæredygtighed. Se mere her.

Hvorfor PartnershipConsulting?

“Der ligger masser af potentialer og venter på at blive indfriet”

Vi gør-det-selv!

Partnerskabstankegangen gennemsyrer, hvem vi er – og hvordan vi agerer. Vi indgår selv i en række velovervejede samarbejder, hvor vi hele tiden er opmærksom på at afklare vores forventninger og sætte fokus på muligheder, som udspringer af vores forskelligheder. Gnidningsløst og givende samarbejde er ikke et mirakel! Det er resultatet af en gennemtænkt strategi, som føres ud i livet hver dag. Et værdisæt med fokus på mennesker.

Gnist

Som katten på vejen elsker vi at være vores egen. Vi udvikler vores metoder og træder frem med det, vi står for. Og sådan har vores samarbejdspartnere og kunder det jo også! Og det skal der være plads til. Ja, faktisk er det lige der, at det slår gnister – og gnist skal der til. Det er spændende at løbe panderne sammen for så lige at sidde og kigge på hinanden gennem stjernerne, der sprang. Så samler vi op og kigger på dem sammen – en håndfuld muligheder!

Fra tanke til handling

PartnershipConsulting blev etableret for i praksis at udbrede den forskning, som Peter gennemførte i sin ph.d “Partnerskab og regional erhvervsfremme i Danmark”, der omhandler betingelserne for partnerskab og samarbejde i Danmarks seks regionale vækstfora.

Lige siden har vores mission været at hjælpe med effektivt at forbedre samarbejdet og dermed resultaterne i organisationer, hvad enten det er virksomheder, offentlige organisationer, foreninger, netværk, klynger, råd, partnerskaber og offentlige-private partnerskaber.

Vi trives med at generere nyt; ny viden, nye metoder, ny udvikling, nye muligheder, ny …, vi skal jo fremad! Vores arbejdsiver næres af at stifte bekendtskab med nye udfordringer, nye mennesker, nye brancher, nye …

Formidler inspireret

Vi har i regi af PartnershipConsulting og som universitetsundervisere på Aalborg Universitet god erfaring med at formidle og konkretisere en relativ abstrakt viden på en inspirerende og interagerende måde, der giver stof til eftertanke hos deltagerne.

Skal vi..?

Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er også altid parat til at hjælpe jer med nye gode forbindelser til folk i vores store netværk. Vi kommer gerne med et oplæg om partnerskabelse, strategisk forretningsudvikling, bæredygtighed eller innovative forretningsmodeller. Vi deltager også gerne som indsparker eller facilitator i diverse arrangementer og projekter med vores ekspertiser – eller kommer forbi til en omgang sparring eller med en spandfuld optimering af strategi, samarbejder, kommunikation og markedsføring.

 

De bedste hilsner,

Jacob Pilar og Peter Wilgaard Larsen

partnerskab samarbejde
partnerskab samarbejde
partnerskab samarbejde