Er I gode til at skabe muligheder i samarbejdet?

Vil I gerne blive endnu bedre til at sikre længerevarende og mere udbytterige og strategisk partnerskab samt samarbejdspartner?

Partnering i 5 trin – I dyrker selvfølgelig de gode relationer med jeres underleverandører og kunder. I er afhængige af hinanden i med- og modgang. Netop derfor er det en glimrende idé at indføre et klart, logisk trinopdelt koncept for jeres strategiske partnerskab, så I hele tiden sikrer, at I får det maksimale ud af jeres samarbejde. strategisk partnerskab og samarbejdspartner handler ikke kun om køb og salg – det handler også om alle de andre fantastiske muligheder. ”Win win” er et alt for lavt ambitionsniveau!

Fra ok til forrygende – PartnershipConsulting kommer gerne ud med doktortasken, hvis vi skal se på et stagneret, måske endda hensygnende partnerskab, som ikke længere kaster noget nyt af sig. Vi tager pulsen, stiller diagnosen og ordinerer en potent vitaminindsprøjtning til jeres partnerskaber, så det igen sprudler, blomstrer og skaber muligheder.

Rund ikke hjørnerne – i praksis tages meget for givet, når det gælder samarbejdspartnere. Også for meget i mange tilfælde. Det er ikke produktivt og giver ofte bagslag. Derfor giver det god mening at gå strategisk til værks og ikke springe over nogen trin. Modellen her sikrer, at I hele tiden kommer godt ud i hjørnerne, baserer jeres partnering og samarbejdsrelationer på gennemtænkte valg og reelle behov – og aldrig lader tilfældighederne råde.

strategisk partnerskab samarbejdspartner

Referencer

Beskæftigelsesrådet Nordjylland

Egon Sørensen, formand for Det Nordjyske Beskæftigelsesråd

“Primært er resultatet noget, der er blevet anderledes struktureret. Det giver mere diskussion og dialog, og det er rigtigt godt… Diskussionerne i Rådet er gået vældigt godt, altså konstruktive, og det er ikke sådan, at folk står fast over for hinanden.”

Erik H. Andersen, næstformand for Det Nordjyske Beskæftigelsesråd

“Jeg har virkelig fået et blik på, hvor vigtig en rolle de udarbejdede faciliteringsskemaer er for at sikre Rådets strategiske sigte. Man falder nemt tilbage i den gamle gænge, hvis vi ikke holder os selv til ilden – blandt andet vha. disse faciliteringsskemaer.”

Karsten Simensen, direktør, Beskæftigelsesregion Nordjylland 

“Det har været givtigt med sidste års processeminar, hvor der blev lagt en overligger for samarbejdet og derfor også fint at følge op på det nu. Man er i Rådet blevet mere bevidst om at arbejde strategisk, og det har været med til at skabe enighed om retningen.”

Henrik Christensen, sekretariatschef, Beskæftigelsesregion Nordjylland 

“Jeg synes, at vi kan se en forskel, og at det går i den rigtige retning. Jeg synes, at arbejdet er blevet mere interessant for sekretariatet – jeg tror, at det man drøfter i rådet er blevet mere relevant og mere givende, og de tror på, at der er noget i det her. Men der er jo et stykke vej endnu, det er ikke noget vi er færdige med. Så vi er godt i gang, men der er stadigvæk masser af arbejde, der skal gøres for at få det her til at blive optimalt.”