I tænker sikkert på, hvordan I kan forbedre samarbejde og proces optimering og dermed resultaterne i jeres organisation? Eller også står det på to-do-listen, når I får tid … 

Gør det rigtigt fra starten – PartnershipConsulting anvender en bugnende og veludstyret værktøjskasse, der er forskningsmæssigt udviklet og garanterer proces optimering. Selv den bedste planlægning er afhængig af processer – så planlægningen skal være elastisk. Det gælder jo om at komme fra A til B på den bedste måde. Det handler ofte om at tillade helt nye tanker at få plads til at fremspire.

Innovation er vækstgivende – og kan blive jeres nye kreative og proaktive normaltilstand. Partnerskabelse er ikke blot en stationær kontrakt – processerne er naturligt glidende. Vi er klar til at optimere jeres processer med omtanke for det menneskelige, så I gennem partnerskabelse kontinuerligt kan skabe muligheder for hinanden og dermed høste de bedste resultater.

Et røntgenbillede  – alle netværk, klynger, råd eller partnerskaber er forskellige, heldigvis. Også mht. måden, i indgår i og dyrker partnerskabelse på. I vores værkstøjskasse er der tre solide analyseredskaber, der klart redegør for forholdene i organisationers forskellige betingelser for partnerskabelse:

procesoptimering

Smøger ærmerne op  vi kører afklarende samtaler med de forskellige aktører i organisationen, vi bruger udbytterig sparring – og anviser selvfølgeligt, hvor overraskende let det ofte er at plukke de lavesthængende frugter for at forbedre organisationens betingelser for partnerskabelse.

Resultaterne for procesevalueringen/proces optimering præsenteres typisk for jer på et inspirerende samarbejdsseminar med tre moduler

1: Indføring i partnerskabelse:

  • * Hvad er partnerskab(else)?
  • * Hvorfor partnerskabelse?
  • * Hvordan sikres de rette betingelser for partnerskabelse?

2: Præsentation af procesevalueringen:

  • * Partnerskabelse i organisationen
  • * Hvad er godt, og hvad kan forbedres
  • * Tre anvendelsesorienterede anbefalinger til det videre samarbejde

3: Diskussion i grupper og plenum.

NB! Det vil være en god idé med et opfølgningsseminar/fremdriftsseminar efter 6-12 måneder, hvor vi kan konkretisere udbyttet ift. den videre fremdrift.

Partnerskabelse er et spørgsmål om produktivt at irritere hinanden!

Referencer

Henning Christensen, Regional Udvikling – Region Nordjylland

PartnershipConsulting afholdt et seminar for Vækstsekretariatet i Nordjylland med temaet “Fra netværksskabelse til partnerskabelse” set i lyset af erhvervsudviklingsinitiativerne, som sekretariatet arbejder med.

Som en udløber af seminaret har Vækstsekretariatet fået skærpet sin opmærksomhed på, hvorvidt netværks- og klyngeinitiativer, som er højt prioriteret har en iboende mulighed og sandsynlighed for partnerskabelse med henblik på at skabe den bedste resultatorienterede erhvervsudvikling i Nordjylland. Dette indgår nu som et element i bedømmelsen af de nye initiativer på området og herunder projekternes evne til at skabe resultater. Desuden bliver resultatet anvendt som input til klyngerne med henblik på at iværksætte udviklings- og fornyelsestiltag i disse, da resultatet af seminaret er velegnet til dette.