Succesfuld projektledelse

Succesfulde netværk, klynger, konsortier og partnerskaber er et resultat af en partnerskabsorienteret proces, hvorigennem de involverede aktører innoverer processer, produkter og forretningsmodeller ved at skabe muligheder for hinanden!
Men hvordan sikrer du et succesfuldt projektsamarbejde?
Og hvordan realiserer du bedst muligt et projekt og dets delprojekter ved at gå fra netværksskabelse til partnerskabelse?
Kort sagt, hvordan forbedrer du chancerne for at indfri et projekts målsætninger ved at indramme og facilitere et samarbejde på en partnerskabsorienteret måde?
Partnerskab samarbejde
partnering

Partnerskabsorienteret projektledelse

På kurset får du kompetencer til at udøve partnerskabsorienteret projektledelse. Du får viden om hvilke spilleregler, der skal til for at indgå partnerskabelse, hvordan partnerskabelse faciliteres i et projekt, og hvilke samarbejdsforståelser aktører bør udvise for at kunne indgå i partnerskabelse.
Med hjem får du også et værktøj til “styring-af-selvstyring”, så du som projektleder, -projektmedarbejder eller projektdeltager proaktivt kan medvirke til et succesrigt, mulighedsskabende og perspektivrigt projektsamarbejde.

Sjovt nok, jo mere jeg øver mig, jo heldigere bliver jeg!
Arnold Palmer, golfmester.

PartnershipConsulting

Kurset afvikles af Peter Wilgaard Larsen, PartnershipConsulting, som gennem en årrække har arbejdet med faciliteringsprocesser og partnerskaber; dvs. hvordan man sikrer det bedste samarbejde mellem forskellige aktører.

Peter har god erfaring med at formidle og konkretisere en relativ abstrakt viden på
en inspirerende og interagerende måde, der giver stof til eftertanke hos deltagerne.

procesoptimering

Referencer

Henrik Christensen, Kontorchef, Beskæftigelsesregionen Nordjylland

”Vi har været yderst tilfredse med vores samarbejde med PartnershipConsulting om at forbedre betingelserne for partnerskabelse i Beskæftigelsesrådet. Rådet har fået brugbare anbefalinger til deres videre arbejde, og vi har som sekretariat fået redskaber til at facilitere strategiske diskussioner i Rådet. Vi vil derfor også bruge PartnershipConsulting i opfølgningen på disse igangsatte tiltag.”